Test ve Analiz

Malzeme test ve analizi ; ürün kalitesi ve güvenliğinin temini için malzeme ve ürünlerin ilgili standard kod şartnameye uygun olarak testlerinin ve analizlerinin yapılması işlemidir.

Simutek, aşağıdaki Malzeme Testleri için çözümler sunmaktadır.
Test Hizmetlerimiz  
  • Çekme testleri
  • Basma testleri
  • Düşme Testleri
  • Yorulma Testi
  • Test ve Sonlu Elemanlar Analiz verilerinin doğrulanması
  • Eğilme Testleri
  • Darbe deneyi

Çalışmalarımız