Projelerimiz

  PROJE ÇALIŞMALARIMIZDAN BAZILARI

YAPSAL ANALİZ ÇALIŞMALARI

TİCARİ BİR ARAÇ KOLTUĞUNUN HOMOLOGASYON TESTİNİN EXPLICIT ANALİZ YÖNTEMLİ İLE DOĞRULAMA ÇALIŞMASI

Deneysel çalışmaların doğrulanması

Road Blocker Çarpışma Testleri

 

Geri Dönüşüm Makinesi Titreşim Analizleri

Kabin içerisinde yer alan motorun yaratacağı titreşim incelenmiş ve rezonanstan dolayo oluşacak olumusuz etkiler giderilmiştir. 

Eşanjör Metal Şekillendirme Analizi

Stampack metal şekillendirme yazılımı ile çift sac kullanılarak yapılmış bir çalışmadır.

Otomotiv Sektörü için Metal Şekillendirme Analizleri

Biyomedikal Sonlu Elemanlar Analizleri

Kafatası ve çene modellerinin tasarlanması, implant ve diş modellerinin taraması, nokta bulutundan geometrilerin oluşturulması ve bu modellerinin birbirine uyumlu biçimde montaj işlemleri firmamız tarafından çalışılmıştır.

HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ

GABALA STADYUMU RÜZGAR ANALİZLERİ - AZERBAYCAN

Müşteri isteklerine bağlı olarak farklı yönlerden rüzgar yükü hesapları yapılmış ve bu hesaplardan yola çıkılarak yapısal dayanım yükleri tespit edilmiştir.

Yüzey Formu Tasarımı - DELPİNA GEMİ MÜHENDİSLİK

Dalgalı ve durgun denizde yaw-pitch-roll hareketleri incelenmiştir.

 

NON-NEWTONIAN AKIŞ ANALİZLERİ

Ektruder vidası akış analizleri ve akış iyileştirme çalışmaları,

Çıkış kafası optimizasyonu ile verim artışı,

Alüminyum eriyik karıştırma ve karıştırıcı iyileştirmesi,

ÇANAKKALE KARASAL YAYIN KULESİ RÜZGAR ANALİZLERİ  

Araç içi HVAC analizleri